Υπηρεσίες {makePage}

 
 Φοιτητές: 
Αναλαμβάνουμε την εκτύπωση - βιβλιοδεσία της πτυχιακής εργασίας σας, διδακτορικό, μεταπτυχιακό

Αρχιτέκτονες - πολ.μηχανικούς - μηχανολόγους - τοπογράφους - διακοσμητές:
Μπορούμε να σας παρέχουμε άμεση εκτύπωση, φωτοτυπίες, ψηφιοποίηση, έγχρωμων-ασπρόμαυρων σχεδίων. Αποστολή αρχείων με e-mail.

Φοιτητές: 
Μπορούμε να εκτυπώσουμε επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια και γενικά όλα τα έντυπα σας. Εκτυπώνουμε αφίσες σε χαρτί, χαρτόνι, glossy paper, canvas, backlit film, στην διάσταση που επιθυμείτε.

Εταιρίες & όλους τους επαγγελματίες:
Μπορούμε να εκτυπώσουμε επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια, και γενικά όλα τα έντυπα σας.

Μπορούμε να εκτυπώσουμε αφίσες σε χαρτί, χαρτόνι, glossy paper, canvas, backlit film, στην διάσταση που επιθυμείτε.

 

 

Δε βρέθηκαν προϊόντα. Παρακαλούμε πιέστε σε μία άλλη κατηγορία προϊόντων.